Przygotowanie pism procesowych

      Kancelaria oferuje pomoc w przygotowaniu wszelkiego typu pism procesowych w postępowaniu podatkowym, w tym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia, wnioski o stwierdzenie i zwrot nadpłaty oraz inne pisma z zakresu postępowania podatkowego.

 

      Przygotowujemy także skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego na decyzje administracyjne. Przygotowanie odwołania od decyzji albo skargi na decyzję organu podatkowego zawsze poprzedzone jest analiza dokumentacji. Jeżeli na podstawie akt sprawy ocenimy, że nie ma podstaw do wniesienia skargi lub odwołania - Klient otrzyma rzetelną informację o bezpodstawności dalszego prowadzenia sprawy.


Warning: include_once(//includes/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/kdpip_podstrona/index.php on line 98

Warning: include_once(): Failed opening '//includes/footer.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/kdpip_podstrona/index.php on line 98