Przygotowanie umów

      Kancelaria przygotowuje umowy developerskie, które gwarantują obu stronom procesu inwestycyjnego ochronę ich interesów i równowagę stron.

 

      Kancelaria oferuje także pomoc w konstruowaniu innych umów na rynku nieruchomości, zwłaszcza umów sprzedaży, najmu i dzierżawy, które zawierają rozwiązania uwzględniające rozliczenia podatkowe obu stron kontraktu.