Opinie

      Opinia to rozbudowana analiza prawno-podatkowa dotycząca konkretnego stanu faktycznego albo planowanego działania. W zależności od zakresu zlecenia opinia może omawiać skutki podatkowe tylko w zakresie jednego podatku np. VAT, albo obejmować pełną analizę podatkową związaną z danym zdarzeniem. Opinia zawiera także krótkie podsumowanie i wnioski dla Klienta. Dzięki kompleksowej ocenie skutków podatkowych przedstawionej w opinii Klient może podjąć decyzje dotyczące planowanych rozwiązań lub zaistniałych zdarzeń.

 

      Treść opinii może być wykorzystana w samodzielnie sporządzanych pismach procesowych lub w postępowaniu przez sądem administracyjnym. Warto jednak wiedzieć, że treść opinii nie jest wiążąca dla organu podatkowego ani sądu.


Warning: include_once(//includes/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/kdpip_podstrona/index.php on line 98

Warning: include_once(): Failed opening '//includes/footer.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/kdpip_podstrona/index.php on line 98