Oferta

 Kancelaria Doradztwa Prawnego i Podatkowego oferuje pomoc i doradztwo w następującym zakresie:

 

 • opodatkowania transakcji na rynku nieruchomości – u klientów indywidualnych i przedsiębiorców
 • posiadania nieruchomości, w tym amortyzacji majątku
 • podatku od nieruchomości
 • relacji prawnopodatkowych między zarządcami, wspólnotą mieszkaniową, właścicielami i najemcami
 • rozliczeń podatkowych wspólnot mieszkaniowych i zarządców
 • rozliczeń podatkowych z tytułu najmu i dzierżawy
 • rozliczeń z tytułu podatku od spadków i darowizn
 • sporów z organami podatkowymi w wyżej wymienionym zakresie

 

 

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy m.in.:

 

 • konsultacje w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe
 • opinie i wyjaśnienia prawno-podatkowe
 • wnioski o interpretację prawa podatkowego
 • przygotowanie pism procesowych z zakresu prawa podatkowego
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) w sprawach podatkowych z zakresu rynku nieruchomości